DEL PROYECTO:

El Proyecto Lingüístico entre los centros  I.E.S. Valles del Luna de Santa María del Páramo (León, España) y Gymnázium Pierra de Coubertina de Tábor (República Checa) pretende que nuestros estudiantes, checos/as y españoles/as, conozcan y sientan como propia la idiosincrasia europea, en cuanto a comunidad de comunidades. Asimismo,  el proyecto desea que el alumnado español sea consciente de la existencia de otras lenguas minoritarias dentro del ámbito europeo, mostrando su respeto e interés en una aproximación a su conocimiento, mientras que del alumnado checo se espera que profundicen en su conocimiento y cultura de la lengua española. El deseo de este proyecto es conseguir estos fines a partir de un centro de interés como es El Bosque.

        El Bosque, como núcleo temático, nos permite adquirir, desde un planteamiento interdisciplinar, estos objetivos, puesto que se trabajan aspectos sociales, artísticos, medio ambientales, literarios y lingüísticos, con atención a las nuevas tecnologías.

        Además, no podemos olvidar, la importancia del aprendizaje de la convivencia de nuestro alumnado perteneciente a dos culturas que, aún siendo miembros de la misma entidad política y administrativa, son tan diferentes.

Si quiere ver el programa para los checos en Espaňa, apreta a aquí.

Si quiere ver el programa para los espaňoles en la Republica checa, apreta a aquí.

 

El informe final

 


O PROJEKTU:

Cílem jazykového projektu škol I.E.S. Valles del Luna v Santa María del Páramo (León, Španělsko) a Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře (Česká republika) je umožnit našim studentům, aby se seznámili s evropskou kulturu obou zemí a poznali každodenní život jejich obyvatel. Zároveň se projekt snaží přiblížit španělským studentům minoritní jazyk Evropské Unie, jako je čeština. Je úkolem obou partnerů rozvíjet zájem svých studentů o jiné národy EU a vést je k spolupráci v respektu a toleranci. Zatímco čeští studenti si zároveň ověří a prohloubí své znalosti španělského jazyka a kultury. Toto vše se projekt pokouší spojit zpracováním společného tématu – Les - z nejrůznějších úhlů pohledu jednotlivých disciplín.

        Právě Les nám umožňuje dosahovat vytčených cílů interdisciplinárním přístupem k věci. Téma bude nahlíženo v rámci otázek sociálních, uměleckých, enviromentálních, literárních a jazykových s důrazem na využití nových technologií.

        V neposlední řadě nelze opomenout význam vzájemné spolupráce našich studentů, kteří ačkoli náleží ke stejné kulturní oblasti evropského typu a jsou členy stejné politické a administrativní jednotky EU, zůstávají i nadále velmi odlišní.

Pokud chcete vidět program pro české studenty ve Špaňelsku, zatím bohužel jen ve španělštině, klikněte sem.

Pokud chcete vidět program pro španělské studenty v Čechách, klikněte sem.

 

Závěrečná zpráva projektu